Login

Sample Beit - Midrash

התמודדות עם פרובוקציה | The Discussion Page

In order to view the discussion - please log in.

דילמות הפרובוקציה

read more

שאלת האחידות בצוות

read more

Last Posts

user profile image
עירית בירגר
12.12.2019 20:22
חשוב שתהיה מידה של אחידות במה הצוות מאפשר ולא מאפשר בסטודיו.

גם אם לומדים לזאת רק לאחר מעשה.

אני לא מתכוונת לכך שתהיה אחידות של מאה אחוז אבל כן לנסות לשמור על קו מנחה,

שלפעמים אולי פחות קל לי להתחבר אליו באופן טבעי,

אבל הוא כן מקובל עליי בגדול. וייתכן שעוד יהיו ממנו סטיות ותיקונים…

user profile image
עמית פרי
17.12.2019 10:45
מה שיותר חשוב מאחידות הוא שמירת הרצף בנוגע למה נעשה עם ילד מסויים.

בצורה כזאת יכולים להתקיים דברים שונים מתוך השקפות עולם שונות אבל המשמעות היא ההחזקה המשותפת של הצוות.

לדוגמא אתמול עם ט’, לפני שנכנסו הילדים סיפרנו מה קרה איתו בימים האחרונים של הסטודיו, איך כול אחד הגיב אליו וסיכמנו ביחד איך נתנהל איתו. הפעולה הזאת הייתה מאוד חשובה ומשמעותית וגם הוכיחה את עצמה! הוא הגיע יותר אסוף והוא שיתף פעולה ולא כיבה את האור בכלל! ! ! והרגשתי רצון אמיתי שלו להיות בסטודיו ולקבל עבור עצמו את הדברים הטובים שיש למרחב הזה להציע

אז כל הכבוד לכולנו על העבודה הטובה ושנמשיך כך

Last Sources

Participants