להתחברות

עמוד משתתף

ענבל מרגלית

ענבל מרגלית

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

מורכבות החזרה לסטודיו

שינויים בסובלימטיביות היצירה בין שנה ראשונה לשניה

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

הרס ותוקפנות בסטודיו

מה מאפשרים בסטודיו ומתי עוצרים?

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

חשד לפגיעה עצמית העולה במהלך יצירה

האם מתחייבת התערבות למניעת הפגיעה?