להתחברות

עמוד משתתף

כרמית אבירם

כרמית אבירם

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

כניסה למרחב ביניים והצטרפות למעטפת הגנתית

הדיאלקטיקה שבין כניסה למרחב הביניים לבין הצטרפות למעטפת ההגנה

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

מנטליזציה דרך יצירה

עידוד פיתוח יכולת מנטליזציה אצל מטופלים דרך יצירה באמנות

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס