Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

עמית פרי

Other Sugiot By עמית פרי

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

צילום ותיעוד העבודות

יתרונות וחסרונות של תיעוד (צילום) העבודות לאורך השנה ומיון לפי שם ותאריך

חדר המתנה

ויניאטות הממתינות למיון לסוגיות

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס