להתחברות

עמוד משתתף

אור שלו

אור שלו

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

מורכבות החזרה לסטודיו

שינויים בסובלימטיביות היצירה בין שנה ראשונה לשניה

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

מנטליזציה דרך יצירה

עידוד פיתוח יכולת מנטליזציה אצל מטופלים דרך יצירה באמנות

התערבויות יוצרות שינוי

התערבויות המטפלים כמנוע לשינוי