להתחברות

העצמי האמיתי

העצמי האמיתי

חיפוש אחר העצמי האמיתי של הילד, אותו הוא לא מכיר ולא נמצא איתו במגע

העצמי הפגוע

העצמי הפגוע

עצמי שעבר פגיעה בילדות המוקדמת וכעת הילד בא איתו במגע מתוך תהליך היצירה בסטודיו

 

סוגיא זו מכילה שתי תימות מרכזיות:
1. חיפוש אחר העצמי האמיתי, אותו אין הילד מכיר
2. העצמי הפגוע, אשר עבר פגיעה בילדות וכעת הילד בא איתו במגע דרך תהליך היצירה בסטודיו.