להתחברות

בעד החופש

בעד החופש

בסטודיו הפתוח ההיבט המשמעותי לריפוי הוא הפתיחות. מכאן שמו של הסטודיו הפתוח. החופש להשתתף בו והחופש לבחור את החומרים ונושאי היצירה. הרציונל מבוסס על ההנחה שהנפש יודעת לנווט באמצעות היצירה את מסעה ההתפתחותי, וכי באמצעות היצירה עצמה היוצר/ת מפתח/ת פתרון בעיות, רפלקטיביות, ויסות רגשי והיכרות עם העצמי.

בעד הגבולות

בעד הגבולות

משום שהמשתתפים בסטודיו הפתוח הינם ילדים ובני נוער המגיעים מבתים המאופיינים בהזנחה ואלימות, הרי שהיבט הגבולות הוא היבט מרכזי שלא סופק באופן מותאם, ולכן צוות הסטודיו יכול לתרגל יחד עם הילדים חוויות של הצבת גבולות מותאמים, ואף באופן רגיש ודיאלקטי.

מקרי מבחן

מקרי מבחן

 

בסטודיו הפתוח ההיבט המשמעותי לריפוי הוא הפתיחות. מכאן שמו של הסטודיו הפתוח. החופש להשתתף בו והחופש לבחור את החומרים ונושאי היצירה. הרציונל מבוסס על ההנחה שהנפש יודעת לנווט באמצעות היצירה את מסעה ההתפתחותי, וכי באמצעות היצירה עצמה היוצר/ת מפתח/ת פתרון בעיות, רפלקטיביות, ויסות רגשי והיכרות עם העצמי.

מצד שני , משום שהמשתתפים בסטודיו הפתוח הינם ילדים ובני נוער המגיעים מבתים המאופיינים בהזנחה ואלימות, הרי שהיבט הגבולות הוא היבט מרכזי שלא סופק באופן מותאם, ולכן צוות הסטודיו יכול לתרגל יחד עם הילדים חוויות של הצבת גבולות מותאמים, ואף באופן רגיש ודיאלקטי.