Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

צוות הסטודיו מכניס פנימה

צוות הסטודיו מכניס פנימה

הוינייטה שהועלתה ע״י רומי (אודות הילדה שעמדה בצד עצובה, ולמעשה הוזמנה בעדינות ע״י רומי פנימה, ואח״כ גם ע״י מטפלות נוספות, הוזמנה גם ליצור. בהמשך, הילדה ביקשה להיכנס שלא בשעות הסטודיו של בני גילה, והיא הוכנסה פנימה תוך הגמשת הגבולות, ובהתחשבות עם הצורך שלה באותו היום) ממחישה עבודת צוות בכיווניות של הכנסה פנימה (לתוך הסטודיו, לתוך המרחב היצירתי, לתוך היחסים שבהם הקהילה עדה לכאב של הילדה, ואח״כ הקהילה כמתפעלת מההישג היצירתי של הילדה). הוינייטה מתארת טרנספורמציה של רגשות, ושל חוויית בידוד שהופכת לשייכות. הפעולה של הכנסה פנימה הפוכה לסיפור הראשוני של הילדה, שהוצאה מביתה, כפי שהכלב הוצא מביתו.
מעטפת הצוות הנתפסת מפוצלת (טובים/רעים) ובהמשך כשלם: מפיצולים לאינטגרציה

מעטפת הצוות הנתפסת מפוצלת (טובים/רעים) ובהמשך כשלם: מפיצולים לאינטגרציה

במקרם שבהם ילד/ה תופס/ת חלק מהצוות כבני בריתו/בריתה, וחלק כאוייבים/זרים/מאיימים, נוצרת בעיני הילד/ה מעטפת המפוצלת לטוב ורע. עבודת רוורי מתמשכת של הצוות, יש סיכוי שהילד/ה יחווה תהליך לכיוון של אינטגרציה.

Summary 

מתוך קריאת הוינייטות אשר מדגימות עבודת צוות מול משתתפ/ת בסטודיו הפתוח, אני רוצה להציע חיבור לחשיבה של דידיאר הוזל Didier Houzel שהינו פסיכואנליטיקאי צרפתי, שהרחיב את המושג של אנזייה אני-עור וכן המעטפת-הנפשית, למעגלים רחבים יותר. הוא כתב על המעטפת המשפחתית, ומה קורה כשהמעטפת המשפחתית נקרעת (כמו במקרים רבים במשפחות המוצא של ילדי הפנימייה). במקרים אלו מתקיימת מעטפת טיפולית רחבה יותר, המורכבת מצוותים רב מקצועיים. ניתן לראות את צוות המטפלות בסטודיו שלנו כמעטפת קהילתית טיפולית. ננסה להבין את האיכויות שלה דרך ניתוח מספר וינייטות שכבר נכתבו: המקרה של ד׳ שניסה תחילה לשמור על פרטיות ובהמשך נפתח ושיתף ביצירותיו את המטפלות, הוינייטה של החולצה שהתלכלכה, המקרה של הילדה שאיבדה כלב ויצרה כלב פונפונים, החזרה של א׳ לסטודיו שבה הוא יצר כלי נשק עם דם, פרובוקציית ״הפועל תל אביב״, הילד ט׳ שתקף מטפלת, ולבסוף הוינייטה של יצירה של פצעים על היד שעוררה דאגה בצוות.

אני מזמינה אתכם לחזור אל אותן וינייטות ולכתוב באופן ספציפי, מה עבר ומה לא עבד בעבודת הצוות שלכם באותם המקרים. נסו לזהות את מאפייני הפעולה המשותפת שהתרחשה בכל אירוע.

אם קיימים אירועים נוספים שממחישים שיתופי פעולה (מוצלחים ולא מוצלחים) אתם מוזמנים לכתוב עליהם.