להתחברות

Member page

אור שלו

אור שלו

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

מורכבות החזרה לסטודיו

שינויים בסובלימטיביות היצירה בין שנה ראשונה לשניה

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

מנטליזציה דרך יצירה

עידוד פיתוח יכולת מנטליזציה אצל מטופלים דרך יצירה באמנות

התערבויות יוצרות שינוי

התערבויות המטפלים כמנוע לשינוי