להתחברות

עמוד משתתף

נאורוז עבד

נאורוז עבד

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

כניסה למרחב ביניים והצטרפות למעטפת הגנתית

הדיאלקטיקה שבין כניסה למרחב הביניים לבין הצטרפות למעטפת ההגנה

צילום ותיעוד העבודות

יתרונות וחסרונות של תיעוד (צילום) העבודות לאורך השנה ומיון לפי שם ותאריך

חדר המתנה

ויניאטות הממתינות למיון לסוגיות