להתחברות

מקורות

ריסוק מקלדת

ילד בן 7 מרסק בעזרת פטיש מקלדת. החלקים מתפזרים על הריצפה.
הוא מחליט לאסוף את הכפתורים שנותרו שלימים לטובה יצירה מאוחר יותר, ולזרוק את השבורים.
המטפלת מתיישבת לידו על הריצפה ובודקת את החלקים מה שלם ומה שבור. ומכריזה ״האות ג׳ נשארה שלימה״.
הוא מסתכל ומוצא את אותיות שמו שנותרו שלימות, עדיין מחוברות לבסיס המקלדת.
הוא מנסה להוציאן שלימות ע״י הפטיש.
המטפלת מציעה להביא מברג. הוא מזרז אותי: ״מהר תביאי מברג״.
אני ממהרת ומביאה, הוא משתמש בו כדי להוציא את הכפתורים ואומר: ״הצלת אותם״.
וממשיך להוציא את יתר הכפתורים.
תוך כדי ריסוק המקלדת הוא אומר:
״הפטיש הורס אותם, כי הם רוצים. הם ביקשו. כי הם לא התנהגו יפה. הם רבים אחד עם השני והם מלשינים.
מי שמלשין מקבל עונש. או שמצילים אותו על ידי זה שהורגים אותו. הפטיש הוא המבוגר הוא עושה מה שהם רוצים.
הם רוצים שהוא ישבור אותם, כי הם לא היו ילדים טובים."
בהמשך הוא מבקש מברג מתאים בשביל הברגים כדי לפתוח את בסיס המקלדת.
ומבקש לספור כמה כפתורים אספנו.

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים