להתחברות

Member page

עורך

עורך

הרס ותוקפנות בסטודיו

מה מאפשרים בסטודיו ומתי עוצרים?

חופש מול הצבת גבולות

קריטריונים להגבלת החופש היצירתי בסטודיו

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

חשד לפגיעה עצמית העולה במהלך יצירה

האם מתחייבת התערבות למניעת הפגיעה?

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס