להתחברות

Member page

Udi Lion

Udi Lion

מעטפת הצוות בפעולה

כיצד ניצתן לפעול בתיאום כאשר מספר מטפלות נמצאות באינטראקציה עם משתתף/ת

התערבויות יוצרות שינוי

התערבויות המטפלים כמנוע לשינוי

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?