להתחברות

עמוד משתתף

עמית פרי

עמית פרי

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

צילום ותיעוד העבודות

יתרונות וחסרונות של תיעוד (צילום) העבודות לאורך השנה ומיון לפי שם ותאריך

חדר המתנה

ויניאטות הממתינות למיון לסוגיות

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס