להתחברות

Member page

כרמית אבירם

כרמית אבירם

ויניאטות

תאורי מקרה של המטפלות

כניסה למרחב ביניים והצטרפות למעטפת הגנתית

הדיאלקטיקה שבין כניסה למרחב הביניים לבין הצטרפות למעטפת ההגנה

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

מנטליזציה דרך יצירה

עידוד פיתוח יכולת מנטליזציה אצל מטופלים דרך יצירה באמנות

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס