להתחברות

עמוד משתתף

מיכל בת אור

מיכל בת אור

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

מורכבות החזרה לסטודיו

שינויים בסובלימטיביות היצירה בין שנה ראשונה לשניה

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

על הסכין

חווית של אמון וחוסר אמון במבוגר

הרס ותוקפנות בסטודיו

מה מאפשרים בסטודיו ומתי עוצרים?

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס